Materiały szkoleniowe

Ta strona zawiera szczegółowe materiały, z którymi zapoznają się kursanci odbywający szkolenie metodą samokształcenia kierowanego.

 

Jak to działa?
 1. Klient zamawia szkolenie.

 2. Prowadzący szkolenie (BHP S.KANIA) wystawia fakturę pro-forma, na której podany jest koszt szkolenia.

 3. Po zaksięgowaniu wpłaty Klient otrzymuje hasło do wybranych materiałów edukacyjnych.

 4. Ostatnim elementem szkolenia jest test potwierdzający znajomość przepisów bhp.

 5. W przypadku zaliczenia testu prowadzący szkolenie (BHP S.KANIA) wystawia i przesyła następującą dokumentację:

  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

  • Protokół z przeprowadzenia egzaminu,

  • Rejestr wydanych zaświadczeń,

  • Dokumentację szkolenia okresowego - dziennik lekcyjny kursu w zakresie bhp,

  • Wykaz uczestników.

 

Kliknij, aby rozpocząć: