Ochrona pracy kobiet.

Przepisy o ochronie pracy kobiet zawarte w Kodeksie pracy odnoszą się do:

  • wszystkich kobiet,

  • kobiet w ciąży,

  • kobiet wychowujących dzieci, przy czym z uprawnień określonych w tych przepisach może skorzystać dowolne z rodziców.

 

Powszechna ochrona kobiet w pracy polega na zakazie zatrudniania ich przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykaz tych prac został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 1996r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr114, poz.545 ze zm.).

 

Ustawodawca zawarł w Kodeksie pracy przepisy zakazujące pracodawcy:

  • rozwiązania stosunku pracy z kobietą w ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego poza ściśle określonymi przypadkami –art. 177 kp,

  • zatrudniania w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych –art. 178 §1 kp,

  • zatrudniania w niektórych systemach rozkładu czasu pracy (równoważny, skróconego tygodnia pracy, weekendowy, w których czas pracy przekraczałby 8 godzin) –art. 148 pkt 2 kp,

  • delegowania bez jej zgody poza stałe miejsce pracy– art. 178 §1 kp,

  • zatrudniania bez jej zgody w systemie przerywanego rozkładu czasu pracy –art. 178 §1 kp.