Szkolenia okresowe

Grupy pracowników:

Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie, brygadziści; osoby kierujące pracownikami:

 • Forma szkolenia: seminarium, kurs, samokształcenie kierowane,

 • Termin pierwszego szkolenia okresowego: do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy,

 • Termin następnego szkolenia okresowego: do 5 lat,

 • Czas trwania szkolenia: 16 godzin lekcyjnych,

 • Koszt szkolenia jednego pracownika: 95,00 zł

Pracownicy inżynieryjno – techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn, technolodzy, organizatorzy produkcji:

 • Forma szkolenia: seminarium, kurs, samokształcenie kierowane,

 • Termin pierwszego szkolenia okresowego: do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy,

 • Termin następnego szkolenia okresowego: do 5 lat,

 • Czas trwania szkolenia: 16 godzin lekcyjnych,

 • Koszt szkolenia jednego pracownika: 75,00 zł

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno – biurowych:

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych:

 • Forma szkolenia: instruktaż,

 • Termin pierwszego szkolenia okresowego: do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy,

 • Termin następnego szkolenia okresowego: do 3 lat ale na stanowiskach robotniczych, gdzie występuje szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku,

 • Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych,

 • Koszt szkolenia jednego pracownika: 75,00 zł