Uciążliwości środowiska pracy.

Źródła uciążliwości i czynniki powodujące dolegliwości zdrowotne mogą wynikać z:

 • organizacji stanowisk pracy i ich otoczenia,

 • sposobu wykonywania pracy lub niewłaściwego nadzoru.

Do czynników powodujących dolegliwości zdrowotne można zaliczyć m.in.:

 • brak odpowiednich warunków powierzchniowo–przestrzennych,

 • emitowanie ciepła przez nasłonecznione miejsce pracy,

 • niedostateczną wymianę powietrza w pomieszczeniu,

 • odblaski i odbicia światła od powierzchni przedmiotów,

 • hałas urządzeń wentylacyjnych i biurowych,

 • elektryczność statyczna,

 • brak przestrzeni do zajęcia wygodnej pozycji ciała przy pracy,

 • brak wymaganej powierzchni do ustawienia urządzeń i sprzętu,

 • brak możliwości regulacji elementów stanowiska pracy.

Zagrożenia czynnikami termicznymi.

Stała temperatura wewnętrzna ciała człowieka utrzymuje się w wąskim zakresie bliskim 37° C. Jeżeli zostanie zakłócona równowaga między zyskami i stratami ciepła, ciało magazynuje ciepło, lub ma jego niedobór, czego efektem jest zmiana temperatury ciała.
 

Komfort cieplny – stan w którym człowiek nie czuje ani chłodu ani ciepła.
Praca w mikroklimacie gorącym może spowodować:

 • udar cieplny,

 • wyczerpanie cieplne,

 • kurcze cieplne mięśni,

 • omdlenie cieplne,

 • zmiany na skórze.

Środowisko zimne powoduje chłodzenie całego ciała, czyli hipotermię. Do ochrony przed nim należy stosować odzież oraz rękawice ciepłoochronne.
Zastosowanie wymaganej ciepłoochronności ma zapobiec hipotermii i obniżeniu wewnętrznej temperatury ciała pracownika nie więcej niż o 1,0° C, czyli do 36,0° C.