Zgłoś swoich pracowników na szkolenie okresowe

Skorzystaj z formularza poniżej i zgłoś swoich pracowników na szkolenie, które odbędzie się metodą samokształcenia kierowanego. Słuchacz otrzyma dostęp do części serwisu, w której zamieszczone są materiały edukacyjne oraz test znajomości przepisów. Dane zawarte w formularzu będą potrzebne do uzupełnienia dokumentacji szkoleniowej :

  • listy kursantów,

  • protokołu z przebiegu egzaminu,

  • oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z przepisami bhp,

  • zaświadczenia potwierdzającego przyswojoną wiedzę.

 

Dane potrzebne do uzupełnienia formularza: Imię i nazwisko pracownika, data i miejsce urodzenia, miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko.

 

Formularz (otworzy się w nowym oknie)